Cybiko - Xtreme

Cybiko
Xtreme

Announced
31 August 2001

Weight
122 grams